Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

C  E  N  T  R  U  M    H  A  R  M  O  N  J  A

Terapia DBT jako terapia dedykowana BPD była przedmiotem największej ilości badań naukowych. Przeprowadzono i opublikowano ponad 20 badań naukowych, które spełniają tzw. złoty standard badań (randomizowane kontrolowane badania kliniczne). Wykazano, iż DBT redukuje samookaleczenia, skrajne emocje, ilość dni hospitalizacji, jak też zwiększa społeczne przystosowanie. (Linehan i in., „Archives of General Psychiatry”, 1993)

Zmiana myślenia i zachowania jest jednym z celów oddziaływań i łączy się ściśle z nauką nowych umiejętności, które pomogą pacjentom zredukować destrukcyjne nawyki, które utrzymują ich w stanie cierpienia. Terapia jest nakierowana na zachowania wg określonej hierarchii ważności, skupiając się na tych zachowaniach, które w najwyższym stopniu zagrażają życiu i obniżają jego jakość.

Łączy strategię akceptacji pacjenta takim, jakim jest i strategię zmiany jego zachowania. Możemy zaobserwować, że zbyt duże skupienie na zmianie powoduje, że klienci czują się niezrozumiani, a ich cierpienie jest unieważniane.

 

Praca z osobami o wysokiej wrażliwości emocjonalnej wymaga uważnego zwrócenia uwagi na równowagę między akceptacją a zmianą.

Zapraszamy dorosłe osoby w spektrum autyzmu do teatralnej zabawy i przygody, której niektórymi celami są: pogłębienie wiedzy o sobie, swoich wszechstronnych możliwościach i talentach, lepsze poznanie swoich emocji oraz rozumienie sygnałów ciała,  większa pewność siebie w interakcjach z innymi, rozwój kreatywności, wrażliwości i uważności, wesoła współpraca z innymi. Startujemy już 2 lipca 2024. Będziemy spotykać się 2 razy w tygodniu przez 4 tygodnie co wtorek i
Odkryj Tajemnice Skutecznego Rodzicielstwa z Akademią Rodzica! Podążając za potrzebami naszych pacjentów i ich rodzin stworzyliśmy Akademię Rodzica: Trening dla Rodziców Dzieci z ADHD. Chcemy wspierać nie tylko dzieci i nastolatków, ale także ich bliskich. Zapraszamy rodziców i opiekunów do skorzystania z warsztatów kształtujących kompetencje wychowawcze i relacyjne! Startujemy we wrześniu 2024. Będziemy spotykać się przez 10 tygodni co wtorki w godzinach 18:45-20:45. W trakcie warsztatów
Family Connections™ to 12-tygodniowy, bezpłatny program stworzony z myślą o rodzinach i bliskich osób, które doświadczają trudności z regulacją emocji, takich jak złość, gniew, smutek, czy niechęć, lub cierpią na zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline, BPD). Bliskie osoby, które żyją z kimś cierpiącym na borderline, często doświadczają znacznych trudności. BPD to zaburzenie osobowości, które charakteryzuje się trudnościami w regulowaniu emocji. Osoby z dysregulacją emocji mogą mieć
Zapraszamy dorosłe osoby w spektrum autyzmu do teatralnej zabawy i przygody, której niektórymi celami są: pogłębienie wiedzy o sobie, swoich wszechstronnych możliwościach i talentach, lepsze poznanie swoich emocji oraz rozumienie sygnałów ciała,  większa pewność siebie w interakcjach z innymi, rozwój kreatywności, wrażliwości i uważności, wesoła współpraca z innymi. Startujemy już 2 lipca 2024. Będziemy spotykać się 2 razy w tygodniu przez 4 tygodnie co wtorek i
Warsztaty budowania stabilnej samooceny Zapraszamy Cię na 6-tygodniowy moduł treningu umiejętności moduł III "Samoocena", stworzony specjalnie dla tych, którzy pragną wzmocnić swoje poczucie własnej wartości. Startujemy już w 30 kwietnia 2024! Będziemy spotykać się przez 6 tygodni co wtorki online w godzinach 18:00-20:00. Jakie możesz otrzymać korzyści z udziału w treningu budowania stabilnej samooceny? doświadczysz interesujących praktyk uważności i relaksacji, które pomogą Ci skupić się na
Letnia Szkoła Emocji (DBT) to intensywny program szkoleniowy, który skupia się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałaniu destrukcyjnym zachowaniom i zwiększaniu świadomości siebie. Program ten opiera się na założeniach terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), która jest skuteczną formą psychoterapii dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak borderline, chwiejność emocjonalna, zaburzenia nastroju, depresja, lęki czy zaburzenia odżywiania. Letnia szkoła emocji w DBT składa się z intensywnych warsztatów
Dedykowany młodzieży i ich rodzicom, trening umiejętności DBT-A jest nieodłączną częścią dialektycznej terapii behawioralnej: terapii indywidualnej, treningu grupowego i coachingu telefonicznego. Wymogiem do wzięcia udziału w treningu DBT-A jest uczęszczanie przez dziecko na swoją terapię indywidualną w nurcie DBT lub CBT. Dla kogo jest trening DBT-A? Trening DBT-Adolescents, czyli dialetyczno-behawioralna terapia dla młodzieży, jest przeznaczony głównie dla nastolatków, którzy doświadczają dysregulacji emocji, są w kryzysie samobójczym
W Centrum HarmonJa prowadzimy kompleksową terapię dialektyczno behawioralną w formie sesji indywidualnych, treningu umiejętności i coachingu telefonicznego, a także treningu Family Connections jako wsparcia dla rodzin. Dedykowany dla osób dorosłych, trening umiejętności DBT jest nieodłączną częścią dialektycznej terapii behawioralnej. Wymogiem do wzięcia udziału w treningu DBT jest uczęszczanie na swoją terapię indywidualną w nurcie DBT lub CBT. Cały trening składa się z 3 modułów, a każdy
Zapraszamy dorosłe osoby w spektrum autyzmu do teatralnej zabawy i przygody, której niektórymi celami są: pogłębienie wiedzy o sobie, swoich wszechstronnych możliwościach i talentach, lepsze poznanie swoich emocji oraz rozumienie sygnałów ciała,  większa pewność siebie w interakcjach z innymi, rozwój kreatywności, wrażliwości i uważności, wesoła współpraca z innymi. Startujemy już 2 lipca 2024. Będziemy spotykać się 2 razy w tygodniu przez 4 tygodnie co wtorek i
Warsztaty budowania stabilnej samooceny Zapraszamy Cię na 6-tygodniowy moduł treningu umiejętności moduł III "Samoocena", stworzony specjalnie dla tych, którzy pragną wzmocnić swoje poczucie własnej wartości. Startujemy już w 30 kwietnia 2024! Będziemy spotykać się przez 6 tygodni co wtorki online w godzinach 18:00-20:00. Jakie możesz otrzymać korzyści z udziału w treningu budowania stabilnej samooceny? doświadczysz interesujących praktyk uważności i relaksacji, które pomogą Ci skupić się na

Nasze warsztaty

W naszym Centrum znajdą Państwo możliwość uczestniczenia w treningach umiejętności DBT (dla dorosłych) w formie stacjonarnej oraz on-line.

Warsztaty

Nasz wykwalifikowany zespół lekarzy psychiatrów udziela pomocy w zakresie zaburzeń nastroju, emocji, osobowości i chorób psychicznych. Oferujemy pomoc psychiatryczną dzieciom od 10 roku życia, młodzieży oraz dorosłym.   zaburzenia regulacji emocji  zaburzenia nastroju  zaburzenia lękowe  zaburzenia nerwicowe i związane ze stresem  zaburzenia osobowości  zaburzenia rozwojowe  zaburzenia psychotyczne  zaburzenia zachowania  zaburzenia neurologiczne  zaburzenia odżywiania  zaburzenia seksualne  uzależnienia

Diagnoza

Nasz Zespół specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) – opartej na badaniach naukowych, skutecznej terapii dla większości problemów psychicznych. Dodatkowo oferujemy dialektyczną terapię behawioralną (DBT), kierowaną przede wszystkim do osób z dysregulacją emocjonalną, w kryzysie samobójczym, samookaleczaniami i zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline).

Psychoterapia

Psychiatria

Poznaj naszych specjalistów od zdrowia psychicznego:

n a s z   z e s p ó ł

Specjalizujemy się w dialektycznej terapii behawioralnej (DBT)

 

W Centrum HarmonJa specjalizujemy się w dialektycznej terapii behawioralnej (DBT, dialectical-behavior therapy). Terapia DBT jest skuteczna dla osób z zaburzeniami regulacji emocji, przewlekłymi kryzysami samobójczymi, samookaleczeniami, przeznaczona jest przede wszystkim dla osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza (borderline).

 

Głównym założeniem DBT jest zaakceptowanie jednostki takiej, jaka jest, jednocześnie dążąc do zmiany niezdrowych wzorców zachowań.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

p o z n a j   s z c z e g ó ł y

u m ó w   w i z y t ę

Psychiatria

 

Zapraszamy do skorzystania z usług psychiatrycznych w Centrum HarmonJa.

 

Nasz wykwalifikowany zespół lekarzy psychiatrów udziela pomocy w zakresie zaburzeń nastroju, emocji, osobowości i chorób psychicznych. Oferujemy pomoc psychiatryczną dzieciom od 10 roku życia, młodzieży oraz dorosłym.

 

 zaburzenia regulacji emocji

 zaburzenia nastroju

 zaburzenia lękowe

 zaburzenia nerwicowe i związane ze stresem

 zaburzenia osobowości

 zaburzenia rozwojowe

 zaburzenia psychotyczne

 zaburzenia zachowania

 zaburzenia neurologiczne

 zaburzenia odżywiania

 zaburzenia seksualne

 uzależnienia

 inne problemy

Diagnoza

 

W Centrum HarmonJa można wykonać diagnozę w kierunku ADHD dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zaburzeń osobowości dla dorosłych, depresji dziecięcej i zaburzeń lękowych dla dzieci i młodzieży, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych dla dorosłych, całościowych zaburzeń rozwoju dla młodzieży i dorosłych.


Diagnozy wykonuje przeszkolony Zespół diagnostyczny składający się z psychologów klinicznych.

 

 zespół nadpobudliwości psychoruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych

 deficyty uwagi / nadruchliwość (ADHD / ADD)

 diagnoza zaburzeń osobowości (np. z pogranicza - borderline)

 depresja dziecięca i zaburzenia lękowe

 depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe

 diagnoza psychologiczna w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju (spektrum autyzmu, zespół Aspergera)

 diagnoza neuropsychologiczna

 diagnoza inteligencji Stanford-Binet 5

 diagnoza osobowości MMPI-2

p o z n a j   s z c z e g ó ł y

u m ó w   w i z y t ę

Treningi umiejętności i warsztaty

 

W naszym Centrum znajdą Państwo możliwość uczestniczenia w treningach umiejętności DBT (dla dorosłych) w formie stacjonarnej oraz on-line.

 

Dodatkowo organizujemy m.in. warsztaty dla rodziców, pracy z ciałem, pracą nad lękiem i wiele innych.

 

 Letnia szkoła Emocji (intensywny trening DBT-A) dla nastolatków i rodziców

 Trening Umiejętności DBT dla dorosłych (stacjonarnie i online)

 Trening Umiejętności DBT-A (dla młodzieży i nastolatków)

 Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 Darmowy Trening Family Connections

 Akademia Rodzica

 Warsztaty pracy z ciałem (np. joga)

 8-tygodniowy kurs Mindfulness MBLC

p o z n a j   s z c z e g ó ł y

Psychoterapia

 

Nasz Zespół specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) – opartej na badaniach naukowych, skutecznej terapii dla większości problemów psychicznych. Dodatkowo oferujemy dialektyczną terapię behawioralną (DBT) dla młodzieży i dorosłych, kierowaną przede wszystkim do osób z dysregulacją emocjonalną, w kryzysie samobójczym, samookaleczaniami i zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline).

 

 psychoterapia dla dzieci i młodzieży

 psychoterapia dla dorosłych

 psychoterapia dla par i rodzin

 psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)

 psychoterapia dialektyczno-behawioralna (DBT)

 psychoterapia systemowa

 psychoterapia EMDR - terapia PTSD

 terapia schematów

 konsultacja psychologiczna

 konsultacja z psychodietetykiem

 konsultacja seksuologiczna

p o z n a j   s z c z e g ó ł y

u m ó w   w i z y t ę

Nasza oferta

u m ó w   w i z y t ę

p o z o s t a ł e

f a m i l y   c o n n e c t i o n s

t u s

d b t - a

d b t

a k t u a l n e

Wszyscy specjaliści w HarmonJa są LGBTQ+ FRIENDLY

 

... co oznacza, że osoby z mniejszości spotkają się z należnym szacunkiem i odpowiednim traktowaniem w gabinecie, a ich potrzeby dotyczące komfortu i poczucia bezpieczeństwa zostaną uwzględnione

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

HarmonJa,

czyli Ja w harmonii

 

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

 

W Centrum HarmonJa leczymy osobę, nie zaburzenie.

Witamy w Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa

Oferujemy wsparcie w Gdańsku!

Witamy w Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa

Oferujemy wsparcie w Gdyni!

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Dołącz do naszej społeczności

 

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać informacje o nowych warsztatach, treningach i kursach oraz darmowych wydarzeniach w Centrum HarmonJa.

Twój e-mail:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa Magdalena Skuza-Singh i Jacek Stasiuk spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku (80-288), przy ul. Politechnicznej 9/7.

d o ł ą c z a m
d o ł ą c z a m
Adres e-mail został dodany — dziękujemy.

Wypełnij proszę wymagane pola

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Gdynia

Aleja Zwycięstwa 250

+48 508 022 666

gdynia@harmonja.pl

Pn. - Pt. 10:00 - 20:00

Gdańsk

Politechniczna 9/7

+48 508 550 660

gdansk@harmonja.pl

Pn. - Pt. 10:00 - 20:00

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa Magdalena Skuza-Singh i Jacek Stasiuk spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku (80-288), przy ul. Politechnicznej 9/7. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl

Centrum

Znajdź nas na

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.