Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

d o w i e d z   s i ę   w i ę c e j

Na czym polega konsultacja seksuologiczna?

 

Nie ma wstydu w poszukiwaniu pomocy, a wizyta u seksuologa może znacząco poprawić jakość Twojego życia seksualnego i ogólnie życia. Seksualność jest ważnym aspektem naszej codzienności, więc nie warto jej zaniedbywać, jeśli pojawiają się trudności.

 

Fundamentem spotkań jest bezpieczna relacja oparta na zaufaniu.

 

 

Przykładowa problematyka seksuologiczna:

 

 brak satysfakcji lub przyjemności seksualnej,

 brak lub utrata potrzeb seksualnych,

 problemy z potencją/zaburzenia erekcji,

 przedwczesny wytrysk,

 brak lub niewystarczające nawilżenie pochwy,

 zaburzenia orgazmu,

 ból podczas stosunku,

 niesatysfakcjonujący poziom popędu seksualnego,

 masturbacja dziecięca,

 rozpoczęcie współżycia,

 brak akceptacji własnej orientacji seksualnej,

 przygotowanie do ujawnienia orientacji seksualnej,

 wyzwania w zakresie tożsamości płciowej (transpłciowość)

 zaburzenia preferencji seksualnych.

Konsultacja seksuologiczna

 

Jako Centrum HarmonJa oferujemy kompleksową pomoc, także w zakresie wsparcia seksuologicznego. Konsultacja z seksuologiem ma na celu określenie i zrozumienie wyzwań związanych z szeroko pojętą sferą seksualną, w tym tożsamością płciową.

d o w i e d z   s i ę   w i ę c e j

Jak wygląda konsultacja psychodietetyczna?

 

Współpraca z psychodietetykiem może pomóc pacjentowi znaleźć wewnętrzną motywację do trwałej zmiany, wyznaczyć realne cele oraz wyjść z błędnego koła odchudzania.

 

Podczas spotkań psychodietetyk będzie skupiał się z pacjentem nad regulacją emocji, radzeniem sobie ze stresem oraz odzyskaniem kontroli nad jedzeniem i wagą. W ramach sesji pacjent zapozna się z racjonalnym podejściem do odżywiania, a także sposobami słuchania potrzeb swojego ciała i adekwatnego na nie reagowania.

 

Pierwsze spotkanie polega na przeprowadzeniu wywiadu, na temat występujących trudności oraz historii związanej ze stylem odżywiania. Na tej podstawie psychodietetyk w porozumieniu z pacjentem wyznaczy obszary, które wymagają dalszej pracy, określi plan działania oraz strategię. Ponadto, pacjent otrzyma wstępne wskazówki i zalecenia, a także informacje na temat celów, do których będzie dążył z pomocą psychodietetyka podczas kolejnych spotkań.

 

 

Kiedy warto skonsultować się z psychodietetykiem?

 

Istnieją różne sytuacje, w których warto skorzystać z pomocy psychodietetyka, takie jak:

 

 

 

 kiedy chcesz rozszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego i racjonalnego odżywiania,

 

 gdy stosowanie dotychczasowych diet nie przynosi oczekiwanych efektów,

 

 kiedy chcesz wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe,

 

 gdy brakuje Ci motywacji do podjęcia i wytrwania w zmianie,

 

 kiedy doświadczasz trudności z kontrolowaniem tego, co i ile jesz,

 

 gdy jedzenie staje się sposobem regulowania emocji,

 

 kiedy odczuwasz wyrzuty sumienia związane z ilością lub jakością przyjmowanych pokarmów,

 

 kiedy nałożyłe/aś na siebie zbyt duże restrykcje związane z odżywianiem,

 

 w przypadku wybiórczości żywieniowej,

 

 kiedy cierpisz na zaburzenia odżywiania lub doświadczasz innych trudności związanych z żywieniem, które wpływają na jakość Twojego życia.

Konsultacja z psychodietetykiem

 

Jako Centrum HarmonJa oferujemy kompleksową pomoc, także w zakresie wsparcia psychodietetycznego. Konsultacja z psychodietetykiem skierowana jest do osób, które chcą wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym odżywianiu, czują że straciły kontrolę nad jedzeniem, mają trudności z pohamowaniem się od jedzenia w sytuacjach stresujących, czy nie akceptują swojego wyglądu i wagi.

d o w i e d z   s i ę   w i ę c e j

Kiedy warto zapisać się do psychologa?

 

Proponujemy skonsultować się z psychologiem w przypadku wystąpienia różnych problemów emocjonalnych, zachowań lub myśli, które wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie i jakość życia.

 


Oto kilka sygnałów, które wskazują, że warto skorzystać z pomocy psychologa:

 

 Odczuwanie silnego stresu, lęku, depresji lub przygnębienia, które utrzymuje się przez dłuższy czas.

 Przeżywanie trudnych zdarzeń życiowych, takich jak utrata bliskiej osoby, rozwód, problemy w pracy lub w szkole.

 Trudności w relacjach z innymi ludźmi - w tym problemy z komunikacją, konflikty lub poczucie izolacji.

 Trudności w podejmowaniu decyzji, brak pewności siebie lub motywacji.

 Zaburzenia odżywiania lub problemy związane z uzależnieniami

 Problemy z radzeniem sobie ze stresem lub trudnościami w zarządzaniu emocjami.

 Zaburzenia snu - w tym problemy z zasypianiem lub częste budzenie się w nocy.

 Chęć rozwoju osobistego i psychospołecznego, a także potrzeba wsparcia w tym procesie.

 

 

Warto zauważyć, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa, ponieważ każdy przypadek jest inny. Jeśli cokolwiek z powyższych sygnałów utrzymuje się przez dłuższy czas i wpływa na Twoje życie, warto skonsultować się z psychologiem.

 

 

Jak wygląda konsultacja psychologiczna?

 

Konsultacja psychologiczna może wyglądać różnie, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i podejścia psychologa. Niemniej jednak, istnieje kilka elementów, które często występują w procesie konsultacji psychologicznej.

 


Oto kilka przykładów:

 

Rozmowa wstępna

 

Na początku konsultacji psycholog zazwyczaj przeprowadza wywiad psychologiczny, aby poznać pacjenta i dowiedzieć się o jego sytuacji życiowej, doświadczeniach oraz potrzebach. Podczas tej rozmowy psycholog może zadać pytania, które pomogą mu lepiej zrozumieć sytuację pacjenta i określić, jakie formy pomocy są najbardziej odpowiednie.

 

Diagnoza

 

Na podstawie informacji zebranej podczas wywiadu, psycholog może przeprowadzić diagnozę, czyli określić, jaki rodzaj problemów emocjonalnych, zachowań lub myśli występuje u pacjenta. Diagnoza ta umożliwia psychologowi lepsze zrozumienie potrzeb pacjenta i opracowanie planu dalszego postępowania psychologicznego.

 

Terapia psychologiczna

 

Po dokonaniu diagnozy, psycholog może zaproponować konkretną formę terapii, która będzie najbardziej odpowiednia dla pacjenta. Formy terapii mogą obejmować rozmowy terapeutyczne, ćwiczenia psychologiczne, trening umiejętności społecznych lub terapię poznawczo-behawioralną.

 

Kontynuacja terapii

 

Po pierwszej konsultacji psychologicznej, pacjent może kontynuować terapię, spotykając się z psychologiem regularnie, zwykle raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. W trakcie kolejnych spotkań, psycholog będzie kontynuował pracę z pacjentem, pomagając mu radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi, rozwijać umiejętności i osiągać cele terapeutyczne.

 

 

Jak przygotować się do wizyty u psychologa?

 

Przygotowanie się na wizytę u psychologa może pomóc w lepszym wykorzystaniu czasu spotkania.
Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

 

Zastanów się nad swoimi potrzebami

 

Jakie problemy emocjonalne, zachowania lub myśli chcesz rozwiązać podczas terapii. Możesz napisać na kartce swoje cele i cele te przekazać psychologowi.

 

Zbierz swoją historię medyczną

 

Możesz przynieść swoje wyniki badań, aktualną listę leków, na które jesteś aktualnie leczony i historię chorób psychicznych lub fizycznych. Psycholog będzie w stanie lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i doświadczenia.

 

Zapisz swoje pytania

 

Jeśli masz jakieś pytania na temat terapii lub psychologa, warto je zapisać, aby nie zapomnieć ich zadać podczas wizyty. Możesz również napisać swoje obawy lub wątpliwości.

 

Przygotuj się na otwarte rozmowy

 

Podczas spotkania z psychologiem warto, żebyś otwarcie mówił o swoich problemach emocjonalnych, myślach i zachowaniach, by psycholog mógł jak najlepiej zrozumieć Twoje problemy. Przyjdź na czas i wypoczęty. To pomoże Ci uniknąć stresu związanego z pośpiechem i skupić się na rozmowie z psychologiem.

 

 

Pamiętaj, że każda wizyta u psychologa jest indywidualna i może różnić się w zależności od potrzeb pacjenta. Ważne jest, aby być szczerym i otwartym podczas rozmowy i skupić się na pracy nad swoimi problemami emocjonalnymi, zachowaniami lub myślami.

Konsultacja psychologiczna

 

W Centrum HarmonJa oferujemy możliwość skorzystania z pomocy doświadczonych psychologów. Udzielają konsultacji dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, przeprowadzają procesy diagnozy i prowadzą wsparcie psychologiczne. Ściśle współpracują z zespołem psychiatrycznym i psychoterapeutycznym, koordynując proces wspierania swoich pacjentów.

 

Opieka psychologiczna w Centrum jest kompleksowa: opiera się na zebraniu szczegółowego wywiadu, dokładnym zbadaniu aktualnej sytuacji życiowej danej osoby, przygotowaniu zaleceń do dalszego postępowania i udzieleniu potrzebnej pomocy.

 

Posiadamy specjalistów, posługujących się również językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

d o w i e d z   s i ę   w i ę c e j

EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing) to terapia, która pomaga osobom cierpiącym na zaburzenia lękowe, stresowe oraz traumatyczne doświadczenia. Metoda ta została opracowana przez amerykańską psycholog Francine Shapiro w latach osiemdziesiątych i opiera się na ruchu oczu, dźwiękach lub dotykaniu, które mają pomóc w przetwarzaniu traumatycznych wspomnień.

 

To podejście terapeutyczne należy do evidence based therapy (terapia oparta na dowodach). Oznacza to, że techniki terapeutyczne stosowane w ramach tej metody zostały udowodnione jako skuteczne na podstawie badań naukowych i klinicznych.

 

Terapia EMDR składa się z kilku etapów. Na początku terapeuta przeprowadza dokładną analizę problemu, by zidentyfikować źródło zaburzeń i określić, jakie są cele terapii.

 

Następnie pacjent musi skoncentrować się na traumatycznej sytuacji lub wydarzeniu, jednocześnie wykonując ruchy oczami, słuchając dźwięków lub odczuwając dotyk.

 

Podczas przetwarzania traumatycznych wspomnień, pacjent może doświadczać różnych objawów, takich jak emocje, obrazy, dźwięki czy wrażenia fizyczne. Terapeuta będzie prowadził pacjenta przez proces przetwarzania, pomagając mu w zmniejszeniu negatywnych emocji i myśli związanych z traumatycznym wydarzeniem. W trakcie terapii pacjent zyskuje wgląd w swoje doświadczenia i uczucia, co pomaga mu w zmianie negatywnych przekonań na bardziej pozytywne.

 

Terapia EMDR jest skuteczna w leczeniu zaburzeń lękowych, takich jak PTSD, lęk paniczny, fobia społeczna czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Metoda ta może pomóc także osobom cierpiącym na depresję, stres pourazowy czy problemy emocjonalne.

EMDR – terapia PTSD

 

W Centrum HarmonJa wprowadziliśmy nową formę terapii dla pacjentów – EMDR – terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych. Nasza współzałożycielka, Magdalena Skuza, psycholog, psychoterapeuta CBT i DBT oraz superwizor-dydaktyk jest doświadczoną specjalistką uprawnioną do prowadzenia pacjentów metodą tej terapii.

 

Posiadamy specjalistów, posługujących się również językiem angielskim.

d o w i e d z   s i ę   w i ę c e j

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT) jest nurtem terapeutycznym, który łączy składniki terapii behawioralnej, poznawczej oraz wykorzystuje elementy mindfulness. Została opracowana przez dr. Marshę M. Linehan w celu skutecznego leczenia osób z zaburzeniem osobowości borderline, które miały trudności w regulacji emocji, kontrolowaniu impulsów oraz w utrzymaniu stabilnych relacji.

 

Głównym założeniem DBT jest zaakceptowanie jednostki takiej, jaka jest, jednocześnie dążąc do zmiany niezdrowych wzorców zachowań.

 

"D" oznacza dialektykę

 

Łączy strategię akceptacji pacjenta takim, jakim jest i strategię zmiany jego zachowania. Możemy zaobserwować, że zbyt duże skupienie na zmianie powoduje, że klienci czują się niezrozumiani, a ich cierpienie jest unieważniane. Praca z osobami o wysokiej wrażliwości emocjonalnej wymaga uważnego zwrócenia uwagi na równowagę między akceptacją a zmianą.

 

„B” oznacza „behawioralny”

 

Zmiana myślenia i zachowania jest jednym z celów oddziaływań i łączy się ściśle z nauką nowych umiejętności, które pomogą pacjentom zredukować destrukcyjne nawyki, które utrzymują ich w stanie cierpienia. Terapia jest nakierowana na zachowania wg określonej hierarchii ważności, skupiając się na tych zachowaniach, które w najwyższym stopniu zagrażają życiu i obniżają jego jakość.

 

"T" czyli terapia oparta na dowodach.

 

Terapia DBT jako terapia dedykowana BPD była przedmiotem największej ilości badań naukowych. Przeprowadzono i opublikowano ponad 20 badań naukowych, które spełniają tzw. złoty standard badań (randomizowane kontrolowane badania kliniczne). Wykazano, iż DBT redukuje samookaleczenia, skrajne emocje, ilość dni hospitalizacji, jak też zwiększa społeczne przystosowanie. (Linehan i in., „Archives of General Psychiatry”, 1993)

 

 

Terapia DBT składa się z czterech komponentów, w tym:

 

Indywidualna terapia

 

Podczas sesji indywidualnych terapeuta i pacjent wspólnie pracują nad rozwiązywaniem konkretnych problemów, rozwijaniem umiejętności radzenia sobie z emocjami i rozwiązywaniem trudności życiowych.

 

Grupowy trening umiejętności DBT

 

W ramach spotkań pacjenci uczą się umiejętności takich jak: umiejętności interpersonalne, umiejętności związane z regulacją emocji, umiejętności związane z tolerancją dolegliwości psychicznych, umiejętności uważności na doświadczanie rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Coaching telefoniczny

 

Pacjenci mają możliwość skonsultowania się z terapeutą w trudnych sytuacjach między sesjami terapeutycznymi.

 

Zespół konsultacyjny DBT dla terapeutów

 

Regularne konsultacje zespołowe są niezbędne, aby pomóc terapeutom monitorować ich skuteczność w leczeniu pacjentów, rozwijać i podnosić swoje umiejętności oraz podtrzymywać motywację do pracy z klientami wysokiego ryzyka, trudnymi do leczenia.

 

 

Jest to podejście różniące się od innych nurtów psychoterapii, które składają się zazwyczaj z jednego trybu lub aspektu leczenia, takich jak terapia indywidualna.

 

 

DBT jest skutecznym narzędziem terapeutycznym nie tylko w przypadku zaburzenia osobowości borderline, ale także w leczeniu innych problemów, takich jak:

 

 zaburzenia nastroju,

 zaburzenia lękowe,

 zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD),

 ADHD,

 zaburzenia odżywiania,

 uzależnienia,

 a także w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi i relacyjnymi.

 

 

Dzięki swojej efektywności i holistycznemu podejściu, DBT ma duże znaczenie w obszarze terapii behawioralnej i przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów, na tyle by uznali, że ich życie jest warte przeżycia.

 

Założyciele Centrum HarmonJa, Magdalena Skuza i Jacek Stasiuk, szkolą się z terapii DBT w organizacji Behavioral Tech, z siedzibą w Seattle, USA, powołaną przez dr. Marshę Linehan.

 

Magdalena Skuza i Jacek Stasiuk należą do osób, które wprowadziły dialektyczną terapię behawioralną do Polski oraz są osobami, które założyły Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno Behawioralnej (PTDBT), i w którym aktywnie działają. Ponadto Magdalena Skuza jest częścią międzynarodowej inicjatywy „Global Alliance for Prevention and Early Intervention for BPD” (GAP). To inicjatywa, która ma na celu promowanie wczesnego wykrywania i szybkiej interwencji w przypadku zaburzeń osobowości typu borderline w systemie opieki zdrowotnej, edukacji, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości i innych odpowiednich systemów.

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT)

 

W Centrum HarmonJa specjalizujemy się w dialektycznej terapii behawioralnej (DBT, dialectical-behavior therapy). Terapia DBT jest skuteczna dla osób z zaburzeniami regulacji emocji, przewlekłymi kryzysami samobójczymi, samouszkodzeniami, przeznaczona jest przede wszystkim dla osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza (borderline).

 

Posiadamy specjalistów, posługujących się również językiem angielskim i hiszpańskim.

d o w i e d z   s i ę   w i ę c e j

Na czym polega psychoterapia dzieci i młodzieży?

 

Psychoterapia to proces terapeutyczny, który ma na celu pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi lub zachowawczymi. Celem psychoterapii jest zwykle zrozumienie przyczyn problemów emocjonalnych i nauczenie się nowych umiejętności, które pomogą radzić sobie z nimi. Terapeuta może pomóc dziecku w identyfikowaniu myśli, uczuć i zachowań, które prowadzą do problemów i wprowadzaniu zmian w sposobie myślenia lub reagowania na różne sytuacje.

 

Psychoterapia może być stosowana w leczeniu wielu różnych problemów psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia osobowości, uzależnienia, problemy związane z przewlekłymi chorobami fizycznymi, problemy rodzinne, trudności w relacjach interpersonalnych i wiele innych.

 

 

Rodzaje psychoterapii:

 

 psychoterapia dzieci i młodzieży

 psychoterapia rodzin

 

 

Jaką formę psychoterapii wybrać?

 

Istnieje wiele nurtów, czyli rodzajów psychoterapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna, terapia systemowa, terapia schematu i wiele innych. Każda z nich ma swoje unikalne cechy i techniki, które są dostosowane do potrzeb i celów pacjenta. Warto wybrać się najpierw na konsultację psychologiczną, podczas której psycholog może zalecić formę terapii, którą uważa za odpowiednią do problemów pacjenta.

 

W Centrum HarmonJa pracują certyfikowani psychoterapeuci poznawczo-behawioralni (CBT, cognitive-behavioral therapy) oraz psychoterapeuci w trakcie specjalizacji CBT. Terapia poznawczo-behawioralna to terapia o wysokiej, udowodnionej w badaniach skuteczności dla większości zaburzeń psychicznych.

 

Część zespołu specjalizuje się także w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT, dialectical-behavior therapy), uczestniczy w szkoleniach zagranicznych lub w dostępnych w Polsce formach samokształcenia.

 

Terapia DBT skuteczna jest dla osób z zaburzeniami regulacji emocji, przewlekłymi kryzysami samobójczymi, samookaleczeniami, przeznaczona jest przede wszystkim dla osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza (BPD, borderline).

 

W ostatnim czasie ofertę psychoterapii rozszerzyliśmy także o terapię EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, „terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych”). Jest to terapia przeznaczona dla dzieci i młodzieży, którzy mają za sobą doświadczenia traumatyczne, PTSD, a także doświadczają zaburzeń o podłożu lękowym, wynikających z trudnych doświadczeń.

 

Podczas psychoterapii nie wahaj się zapytać terapeuty, w jakim nurcie pracuje, jakie studia ukończył, czy posiada certyfikat lub jest w trakcie certyfikacji.

 

 

Jak wygląda sesja psychoterapeutyczna?

 

 Sesja psychoterapeutyczna może wyglądać różnie w zależności od stylu pracy terapeuty oraz potrzeb i preferencji pacjenta. Jednak zazwyczaj sesja trwa od 45 do 60 minut i odbywa się regularnie, zwykle raz lub dwa razy w tygodniu.

 

 Podczas sesji psychoterapeutycznej terapeuta stara się stworzyć atmosferę zaufania i akceptacji, aby pacjent czuł się swobodnie w rozmowie o swoich problemach. Terapeuta słucha uważnie, zadaje pytania, odnosi się do emocji i uczuć pacjenta, aby pomóc mu zrozumieć swoje problemy i wypracować nowe sposoby radzenia sobie z nimi.

 

 Terapeuta może wykorzystywać różne techniki i metody, takie jak rozmowy, ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacje, pracę z obrazami czy techniki poznawcze i behawioralne.

 

 Sesja psychoterapeutyczna jest poufna i chroniona tajemnicą. Terapeuta może omawiać z pacjentem strategie i cele terapii oraz rekomendować zadania do wykonania poza sesją, aby pomóc w osiągnięciu postawionych celów.

 

 Każda sesja psychoterapeutyczna jest unikalna i dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a proces terapii jest zwykle stopniowy i wymaga czasu i cierpliwości ze strony pacjenta i terapeuty.

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

 

W Centrum HarmonJa pracuje ponad 30 psychoterapeutów różnych nurtów (CBT, DBT, EMDR, terapia schematów, terapia integratywna), którzy oferują kompleksową pomoc psychoterapeutyczną. Nasi terapeuci udzielają pomocy dzieciom, młodzieży oraz całym rodzinom. Aby proces terapeutyczny dawał jak najlepsze rezultaty psychoterapeuci ściśle współpracują z zespołem psychiatrycznym i diagnostycznym.

 

Posiadamy specjalistów, posługujących się również językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

d o w i e d z   s i ę   w i ę c e j

Na czym polega psychoterapia?

 

Psychoterapia to proces terapeutyczny, który ma na celu pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi lub zachowawczymi. Celem psychoterapii jest zwykle zrozumienie przyczyn problemów emocjonalnych i nauczenie się nowych umiejętności, które pomogą radzić sobie z nimi. Terapeuta może pomóc pacjentowi w identyfikowaniu myśli, uczuć i zachowań, które prowadzą do problemów i wprowadzaniu zmian w sposobie myślenia lub reagowania na różne sytuacje.

 

Psychoterapia może być stosowana w leczeniu wielu różnych problemów psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia osobowości, uzależnienia, problemy związane z przewlekłymi chorobami fizycznymi, problemy rodzinne, trudności w relacjach interpersonalnych i wiele innych.

 

 

Rodzaje psychoterapii:

 

 psychoterapia indywidualna

 psychoterapia par

 psychoterapia rodzin

 

 

Jaką formę psychoterapii wybrać?

 

Istnieje wiele nurtów, czyli rodzajów psychoterapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna, terapia systemowa, terapia schematu i wiele innych. Każda z nich ma swoje unikalne cechy i techniki, które są dostosowane do potrzeb i celów pacjenta. Warto wybrać się najpierw na konsultację psychologiczną, podczas której psycholog może zalecić formę terapii, którą uważa za odpowiednią do problemów pacjenta.

 

W Centrum HarmonJa pracują certyfikowani psychoterapeuci poznawczo-behawioralni (CBT, cognitive-behavioral therapy) oraz psychoterapeuci w trakcie specjalizacji CBT. Terapia poznawczo-behawioralna to terapia o wysokiej, udowodnionej w badaniach skuteczności dla większości zaburzeń psychicznych.

 

Część zespołu specjalizuje się także w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT, dialectical-behavior therapy), uczestniczy w szkoleniach zagranicznych lub w dostępnych w Polsce formach samokształcenia.

 

Terapia DBT skuteczna jest dla osób z zaburzeniami regulacji emocji, przewlekłymi kryzysami samobójczymi, samookaleczeniami, przeznaczona jest przede wszystkim dla osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza (BPD, borderline).

 

W ostatnim czasie ofertę psychoterapii rozszerzyliśmy także o terapię EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, „terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych”). Jest to terapia przeznaczona dla osób, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne, PTSD, a także doświadczają zaburzeń o podłożu lękowym, wynikających z trudnych doświadczeń.

Podczas psychoterapii nie wahaj się zapytać terapeuty, w jakim nurcie pracuje, jakie studia ukończył, czy posiada certyfikat lub jest w trakcie certyfikacji.

 

 

Jak wygląda sesja psychoterapeutyczna?

 

 Sesja psychoterapeutyczna może wyglądać różnie w zależności od stylu pracy terapeuty oraz potrzeb i preferencji pacjenta. Jednak zazwyczaj sesja trwa od 45 do 60 minut i odbywa się regularnie, zwykle raz lub dwa razy w tygodniu.

 

 Podczas sesji psychoterapeutycznej terapeuta stara się stworzyć atmosferę zaufania i akceptacji, aby pacjent czuł się swobodnie w rozmowie o swoich problemach. Terapeuta słucha uważnie, zadaje pytania, odnosi się do emocji i uczuć pacjenta, aby pomóc mu zrozumieć swoje problemy i wypracować nowe sposoby radzenia sobie z nimi.

 

 Terapeuta może wykorzystywać różne techniki i metody, takie jak rozmowy, ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacje, pracę z obrazami czy techniki poznawcze i behawioralne.

 

 Sesja psychoterapeutyczna jest poufna i chroniona tajemnicą. Terapeuta może omawiać z pacjentem strategie i cele terapii oraz rekomendować zadania do wykonania poza sesją, aby pomóc w osiągnięciu postawionych celów.

 

 Każda sesja psychoterapeutyczna jest unikalna i dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a proces terapii jest zwykle stopniowy i wymaga czasu i cierpliwości ze strony pacjenta i terapeuty.

Psychoterapia dla dorosłych

 

W Centrum HarmonJa pracuje ponad 30 psychoterapeutów różnych nurtów (CBT, DBT, EMDR, terapia schematów, terapia integratywna), którzy oferują kompleksową pomoc psychoterapeutyczną. Nasi terapeuci udzielają pomocy dorosłym, parom oraz całym rodzinom. Aby proces terapeutyczny dawał jak najlepsze rezultaty psychoterapeuci ściśle współpracują z zespołem psychiatrycznym i diagnostycznym.

 

Posiadamy specjalistów, posługujących się również językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Psychoterapia

 

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Nasz Zespół specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) – opartej na badaniach naukowych, skutecznej terapii dla większości problemów psychicznych. Dodatkowo oferujemy dialektyczną terapię behawioralną (DBT), kierowaną przede wszystkim do osób z dysregulacją emocjonalną, w kryzysie samobójczym, samookaleczaniami i zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline).
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

G d y n i a

G d a ń s k

Umów się na wizytę:

 

Gdańsk, Politechniczna 9/7

+48 508 550 660

gdansk@harmonja.pl

Pn. - Pt. 10:00 - 20:00

 

Gdynia, Aleja Zwycięstwa 250

+48 508 022 666

gdynia@harmonja.pl

Pn. - Pt. 10:00 - 20:00

 

Wybierz miasto:

Psycholodzy

i psychoterapeuci Centrum HarmonJa

Gdynia

Psychoterapeuta dorosłych
Psychoterapeuta młodzieży
Psycholog, psychodietetyk
Psychoterapeuta, psychotraumatolog
Psychoterapeuta dzieci,
Psychoterapeuta młodzieży

Psycholodzy

i psychoterapeuci Centrum HarmonJa

Gdańsk

Psychoterapeuta, psychotraumatolog
Psychoterapeuta młodzieży
Psychoterapeutka dzieci,
Psychoterapeuta dorosłych

Wizyty stacjonarne oraz online

 

Doskonale rozumiemy, że nie wszyscy mają możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy w gabinecie stacjonarnym.

 

Samodzielna opieka nad dziećmi, zamieszkiwanie w małej miejscowości lub ograniczenia zdrowotne to przykładowe powody korzystania z e-konsultacji. W Centrum HarmonJa oferujemy możliwość odbycia konsultacji online.

 

 

 

Wszyscy nasi specjaliści są

LGBTQ+ FRIENDLY

 

... co oznacza, że osoby z mniejszości spotkają się z należnym szacunkiem i odpowiednim traktowaniem w gabinecie, a ich potrzeby dotyczące komfortu i poczucia bezpieczeństwa zostaną uwzględnione

 

Psychologia

Zapraszamy do skorzystania z usług psychoterapeutycznych w Centrum HarmonJa.

 

Nasz Zespół specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT)
– opartej na badaniach naukowych, skutecznej terapii dla większości problemów psychicznych. Dodatkowo oferujemy dialektyczną terapię behawioralną (DBT), kierowaną przede wszystkim do osób z dysregulacją emocjonalną, w kryzysie samobójczym, samouszkodzeniami i zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline).

 

Dołącz do naszej społeczności

 

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać informacje o nowych warsztatach, treningach i kursach oraz darmowych wydarzeniach w Centrum HarmonJa.

Twój e-mail:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa Magdalena Skuza-Singh i Jacek Stasiuk spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku (80-288), przy ul. Politechnicznej 9/7.

d o ł ą c z a m
d o ł ą c z a m
Adres e-mail został dodany — dziękujemy.

Wypełnij proszę wymagane pola

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Gdynia

Aleja Zwycięstwa 250

+48 508 022 666

gdynia@harmonja.pl

Pn. - Pt. 10:00 - 20:00

Gdańsk

Politechniczna 9/7

+48 508 550 660

gdansk@harmonja.pl

Pn. - Pt. 10:00 - 20:00

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa Magdalena Skuza-Singh i Jacek Stasiuk spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku (80-288), przy ul. Politechnicznej 9/7. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl

Centrum

Znajdź nas na

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.