Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Regulamin obowiązujący od 01.08.2023 roku

 

§ 1

GODZINY OTWARCIA

 

1. Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa (Centrum HarmonJa), NIP 9571109611, otwarte jest w godzinach 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku w Gdańsku i w Gdyni oraz w soboty w godz. 09:00-17:00 w Gdańsku.

 

2. Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20:00.

 

3. Centrum HarmonJa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku zajęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń losowych.

 

 

§ 2

REZERWACJA WIZYT W GABINECIE I PŁATNOŚĆ

 

1. Pacjent umawia się na poszczególną usługę według cennika:

 

- telefonicznie pod numerem 508-550-660 (Gdańsk), 508-022-666 (Gdynia);

- mailowo pod adresem: gdansk@harmonja.pl lub gdynia@harmonja.pl;

osobiście w rejestracji.

 

2. Zalecana jest rezerwacja usługi przynajmniej na kilka dni/tygodni przed planowanym terminem wizyty. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Pacjent może skorzystać z usług aktualnie dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę lub system dostępności terminu.

 

3. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin usługi, uiszcza należność wg cennika przed wizytą (zaleca się stawić na wizytę 15 minut wcześniej). Cennik dostępny jest na stronie: harmonja.pl/cennik, przy stanowisku rejestracyjnym oraz na tablicach informacyjnych w placówce.

 

4. W przypadku pacjentów, którzy zostali umówieni są na pierwszą wizytę do psychiatry dzieci i młodzieży bądź osób dorosłych wymagana jest przedpłata, która musi być uiszczona na 24h przed terminem wizyty.

 

5. Pacjenci, którzy zostali umówieni na pierwszą konsultację psychologiczną zobowiązani są do opłacenia wizyty na 24h przed terminem wizyty.

 

6. Maksymalnie dwie sesje terapeutyczne mogą pozostawać do rozliczenia przez Pacjenta nie zakłócając ciągu procesu terapeutycznego.

 

7. Przy zaległości powyżej dwóch sesji terapeutycznych terapia nie może być kontynuowana, musi zostać wstrzymana do momentu zapłacenia zaległości przez Pacjenta.

 

8. W przypadku rejestracji na pakiet diagnostyczny, Pacjent uiszcza opłatę według cennika w całości lub pierwszą ratę (połowę ceny) na 48h przed pierwszą wizytą z pakietu. Nr rachunku bankowego, na który musi zostać uiszczona opłata wysyłany jest mailowo w dniu umówienia diagnozy. Płatność drugiej raty następuje maksymalnie po drugiej wizycie z pakietu.

 

9. W przypadku nieuiszczenia opłaty za diagnozę na 48h przed pierwszą wizytą, spotkanie zostaje anulowane.

 

10. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie przeprowadzania pakietu diagnostycznego, koszt nie zostaje zwrócony.

 

11. W przypadku rejestracji na trening umiejętności, Pacjent uiszcza opłatę według cennika w całości lub pierwszą ratę (połowę ceny) na 10 dni przed rozpoczęciem danego treningu/warsztatu w celu rezerwacji miejsca. Pacjent uiszcza opłatę w formie przelewu lub osobiście w punkcie Rejestracji w Centrum HarmonJa. Płatność drugiej raty następuje w połowie trwania treningu. W przypadku płatności przelewem, Pacjent zobowiązuje się przesłać potwierdzenie przelewu na 10 dni przed rozpoczęciem treningu/warsztatu na adres mailowy: gdansk@harmonja.pl.

 

 

§ 3

REZERWACJA E-WIZYTY I PŁATNOŚĆ

 

1. Pacjent umawia się na poszczególną usługę z cennika (dostępną w formie on-line):

 

- telefonicznie pod numerem 508-550-660 (Gdańsk), 508-022-666 (Gdynia);

- mailowo pod adresem: gdansk@harmonja.pl lub gdynia@harmonja.pl;

osobiście w rejestracji.

 

2. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty według cennika za wizytę w formie on-line minimum 24h przed zaplanowaną wizytą.

 

3. Pacjent uiszcza opłatę na 2 sposoby:

 

- na konto bankowe Gdańsk (dotyczy płatności za wizyty w Gdańsku):

Bank Millenium 53 1160 2202 0000 0003 6310 4121

- na konto bankowe Gdynia (dotyczy płatności za wizyty w Gdyni):

Bank Millenium 06 1160 2202 0000 0006 0876 5809

 

- w tytule przelewu Pacjent wpisuje: swoje imię i nazwisko, nazwisko specjalisty oraz datę wizyty;

 

- poprzez link znajdujący się na stronie harmonja.pl - w zakładce gdańsk / gdynia --> "szybka płatność".

 

4. Minimum 24h przed zaplanowaną wizytą Pacjent przesyła potwierdzenie przelewu bankowego na gdansk@harmonja.pl / gdynia@harmonja.pl. Pacjent nie musi wysyłać potwierdzenia przelewu, jeśli dokonał płatności przez link umieszczony na stronie internetowej harmonja.pl.

 

5. Minimum 24h przed pierwszą wizytą on-line, Pacjent załącza do swojego konta w aplikacji MyDr skany wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów: kwestionariusza Pacjenta (karty pacjenta) oraz Informację o przesyłaniu danych osobowych (RODO).

 

6. Jeśli Pacjent nie ma możliwości załączenia dokumentów poprzez aplikację MyDr, przesyła wyżej wymienione dokumenty na adres: gdansk@harmonja.pl / gdynia@harmonja.pl

 

7. Wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony: https://harmonja.pl/do-pobrania

 

8. E-wizyta odbywa się za pomocą portalu MyDr lub przez inną platformę online, którą zaproponuje lekarz/specjalista.

 

W celu odbycia wizyty on-line, należy ściągnąć aplikację MyDr za pomocą Google Play lub App Store lub wyszukać stronę www oraz zarejestrować swoje konto według instrukcji tam podanej.

 

W dniu wizyty, na podany przez Pacjenta w karcie Pacjenta nr tel., przyjdzie SMS z informacją o wizycie. Informacja pojawi się również w aplikacji po zalogowaniu. Aby rozpocząć wizytę, należy najpierw ją opłacić (patrz punkt wyżej) a następnie wejść w link do e-wizyty.

 

Należy pamiętać, aby urządzenie na którym zainstalowana jest aplikacja, posiadało kamerę internetową, mikrofon, głośniki lub słuchawki z mikrofonem. Przed konsultacją należy sprawdzić czy sprzęt działa prawidłowo. Komunikator można zainstalować na komputerze, tablecie lub smartfonie. Zalecane jest połączenie internetowe o szybkości co najmniej 500kb/s aby uniknąć zakłóceń podczas rozmowy.

 

 

§ 4

SPÓŹNIENIA I ODWOŁYWANIE REZERWACJI W GABINECIE I KONSULTACJI ON-LINE

 

1. W przypadku spóźnienia Pacjenta - minuty spóźnienia odejmowane są od czasu wizyty.

 

2. W przypadku wizyty psychiatrycznej, specjalista zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia wizyty, jeśli spóźnienie Pacjenta wyniesie powyżej 15 minut (ze względu na jakość przeprowadzonego badania).

 

3. Pacjent ma prawo odwołać sesję terapeutyczną bezpłatnie najpóźniej 48h przed rozpoczęciem wizyty. W przypadku nieodwołania lub odwołania ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu na sesję psychoterapeutyczną przez Pacjenta, Pacjent ponosi pełny koszt sesji.

 

4. W przypadku odwołania wizyty przez Pacjenta z przyczyn losowych w czasie krótszym niż48h, decyzję o poniesieniu opłaty za wizytę podejmuje specjalista.

 

5. Centrum HarmonJa zastrzega sobie prawo do odwołania z przyczyn losowych umówionej wcześniej wizyty. W takiej sytuacji Centrum HarmonJa zobowiązuje się do zaproponowania Pacjentowi innego terminu.

 

6. W przypadku złej sytuacji epidemiologicznej w kraju, Centrum HarmonJa zastrzega sobie prawo do zmiany formy wizyty, z wizyty stacjonarnej w gabinecie na e-wizytę (w formie on-line) do odwołania.

 

7. W sytuacjach szczególnych, gdy Pacjent nie ma możliwości kontaktu ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą (np. z powodu urlopu), Centrum HarmonJa zapewnia możliwość ciągłości leczenia u innego specjalisty.

 

 

§ 5

ZALECENIA DLA PACJENTA

 

1. Na pierwszą wizytę należy przybyć około 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Czas ten jest potrzebny do wypełnienia kwestionariusza oraz dokonania płatności.

 

2. Należy poinformować swojego specjalistę o przebytych i trwających chorobach, dotychczasowym leczeniu oraz zażywanych lekach.

 

3. Na czas pobytu w Centrum HarmonJa należy wyciszyć telefon.

 

4. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum HarmonJa.

 

5. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie Centrum HarmonJa wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. W przypadku pacjentów między 16. a 18. rokiem życia, możliwe jest samodzielne odbywanie wizyty, po wcześniejszym wypełnieniu przez opiekuna prawnego zgody na samodzielne wizyty, dostępnej na stronie: https://harmonja.pl/do-pobrania.

 

6. Centrum HarmonJa zastrzega sobie prawo do opóźnień rozpoczęcia wizyty ze względu na zdarzenia losowe. W takim przypadku czas trwania wizyty nie ulegnie zmiany.

 

 

§ 6

RECEPTY I ZAŚWIADCZENIA

 

1. Jeżeli pacjent otrzyma na wizycie lekarskiej receptę, jest zobowiązany zrealizować ją w terminie (najczęściej czas realizacji recepty wynosi 30 dni). Nie ma możliwości wystawienia nowej recepty w zamian za receptę niezrealizowaną/przeterminowaną.

 

2. Recepty i zaświadczenia wystawiane są wyłącznie podczas wizyty lekarskiej. Lekarz nie ma obowiązku wystawiania recept poza wizytą lekarską.

 

3. W wyjątkowych sytuacjach lekarz może wyrazić zgodę na wystawienie recepty lub zaświadczenia poza terminem wizyty. Koszt wystawienia recepty i zaświadczenia poza wizytą naliczany jest według cennika. Nie ma możliwości wystawienia recepty poza godzinami pracy lekarza.

 

 

§ 7

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

1. Na terenie Centrum HarmonJa obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i elektronicznych papierosów oraz zażywania substancji psychoaktywnych.

 

2. Z wizyty nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 

3. Obsługa Centrum HarmonJa zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania wizyty oraz odstąpienia od leczenia, jeśli spotka się z sytuacją bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia Zespołu Centrum HarmonJa lub Pacjentów.

 

4. Dopuszcza się możliwość wezwania służb mundurowych lub porządkowych (np. policja, straż miejska, pogotowie) w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia Pacjentów lub Zespołu Centrum HarmonJa.

 

5. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju, Centrum HarmonJa zastrzega sobie prawo do zakazu spożywania posiłków oraz napojów na terenie Centrum HarmonJa do odwołania.

 

6. Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108)*) w Centrum HarmonJa stosuje się monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracownikom i pacjentom oraz ochrony mienia, polegający na rejestrowaniu obrazu. 


7. Obraz rejestrują kamery umieszczone na zewnątrz przed wejściem do placówki oraz wewnątrz: w rogu ściany nad drzwiami wejściowymi, na przeciwko drzwi wejściowych w części  której znajduje się rejestracja oraz w rogu pomieszczenia rejestracji. Kamery nie są instalowane w gabinetach, pomieszczeniach sanitarnych. 


8. Nagrania z monitoringu wizyjnego są wykorzystywane tylko w celach wskazanych w pkt 1.


9. Dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w nich zawartych.


10. Nagrania z monitoringu wizyjnego są przechowywane maksymalnie przez 2 tygodnie w Centrum HarmonJa,  licząc od ich powstania, a po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 

 

 

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dla pacjentów, dostępnej na stronie: https://harmonja.pl/do-pobrania oraz na tablicy informacyjnej Centrum HarmonJa.

 
 

§ 9

SKARGI I REKLAMACJE

 

1. W sytuacji konfliktu interesów lub w innych kwestiach spornych i wątpliwych dotyczących korzystania przez Pacjentów z usług Centrum HarmonJa decyzję ostateczną podejmuje kierownictwo placówki.

 

2. Pacjent może złożyć skargę lub reklamację w ciągu 14 dni od odbytej wizyty. Skargę lub reklamację można wysłać mailowo na adres: managercentrumharmonja@gmail.com lub listownie na adres: Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa, Politechniczna 9/7, 80-288Gdańsk.

 

3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni od daty otrzymania korespondencji.

 

 

§ 10

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 

1. Centrum HarmonJa na wniosek Pacjenta wydaje kopię dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem.

 

2. Pacjent ma prawo do wnioskowania o wydanie swojej dokumentacji medycznej. W tym celu należy wypełnić Wniosek o dokumentację medyczną, dostępny w Rejestracji lub na stronie: https://www.harmonja.pl/dokumenty-dlapacjenta/ i dostarczyć go do Rejestracji lub mailowo na adres: gdansk@harmonja.pl / gdynia@harmonja.pl

 

3. W sytuacji ubiegania się o przesłanie dokumentacji medycznej drogą mailową, Pacjent musi wcześniej wyrazić na to zgodę w swoim Kwestionariuszu Pacjenta lub we Wniosku o udostępnienie dokumentacji.

 

4. Centrum HarmonJa może wysłać dokumentację medyczną drogą pocztową na adres podany we Wniosku o udostępnienie dokumentacji na koszt Pacjenta.

 

5. Wydanie kopii dokumentacji Pacjentowi po raz pierwszy jest bezpłatny.

 

6. Wydanie/przesłanie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki, czyli tak szybko jak to możliwe w normalnym toku czynności w naszej placówce.

 

 

§ 11

CENNIK

 

1. Każda konsultacja psychiatryczna dorosłych - 250 zł

 

2. Konsultacja psychiatryczna dla dzieci i młodzieży (pierwsza wizyta) - 350 zł

 

3. Konsultacja psychiatryczna dla dzieci i młodzieży (wizyta kontrolna) - 300 zł

 

4. Konsultacja psychologiczna - 200 zł

 

5. Konsultacja psychodietetyczna - 200 zł

 

6. Psychoterapia indywidualna - 200 zł

 

7. Psychoterapia par i rodzin - 250 zł

 

8. Superwizja w nurcie CBT/DBT - cena do uzgodnienia

 

9. Trening Umiejętności DBT dla dorosłych - 120 zł za spotkanie (płatne za cały moduł w 1 lub 2 ratach)

 
10. Trening DBT-A dla młodzieży z rodzicem - 140 zł za spotkanie (płatne za cały moduł lub program letni w 1 lub 2 ratach)
 
11. Trening Umiejętności Społecznych TUS - 120/140 zł za spotkanie (płatne za cały trening w 1 lub 2 ratach)
 
12. Diagnoza w kierunku ADHD dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 1200 zł
 
13. Diagnoza wstępna w kierunku zaburzeń rozwoju, ze spektrum autyzmu dla młodzieży i dorosłych - 1200 zł
 
14. Diagnoza wstępna w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju dla młodzieży i dorosłych - (ADHD + spektrum autyzmu) - 1600 zł
 
1 5. Diagnoza kwestionariuszem (MMPI-2) - 1000 zł
 
1 6. Diagnoza w kierunku zaburzeń osobowości dla dorosłych (SCID) + wykonanie MMPI-2 - 1500 zł
 
17. Diagnoza w kierunku depresji dziecięcej i zaburzeń lękowych dla dzieci i młodzieży - 700 zł
 
18. Diagnoza w kierunku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych dla dorosłych - 1000 zł

Regulamin

 

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa (Centrum HarmonJa), NIP 9571109611, otwarte jest w godzinach 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. 09:00-17:00.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Dołącz do naszej społeczności

 

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać informacje o nowych warsztatach, treningach i kursach oraz darmowych wydarzeniach w Centrum HarmonJa.

Twój e-mail:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa Magdalena Skuza-Singh i Jacek Stasiuk spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku (80-288), przy ul. Politechnicznej 9/7.

d o ł ą c z a m
d o ł ą c z a m
Adres e-mail został dodany — dziękujemy.

Wypełnij proszę wymagane pola

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Gdynia

Aleja Zwycięstwa 250

+48 508 022 666

gdynia@harmonja.pl

Pn. - Pt. 10:00 - 20:00

Gdańsk

Politechniczna 9/7

+48 508 550 660

gdansk@harmonja.pl

Pn. - Pt. 10:00 - 20:00

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.
Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa Magdalena Skuza-Singh i Jacek Stasiuk spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku (80-288), przy ul. Politechnicznej 9/7. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl

Centrum

Znajdź nas na

Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa to miejsce, w którym zespół specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia kompleksowy proces leczenia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz parom i rodzinom. Nasz zespół tworzą doświadczeni psychiatrzy, psychoterapeuci oraz psychologowie.