info@harmonja.pl

pn-pt 8.00-18.00

+48 508 550 660

OFERTA

Trening umiejętności społecznych TUS

W Centrum HarmonJa cyklicznie organizowane są treningi umiejętności społecznych, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Celem treningu jest modelowanie zachowań grupy przez terapeutów.
Podczas treningu, w formie warsztatowej, ćwiczone są umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Uczymy się o swoich emocjach, reakcjach i zachowaniach, asertywności, samoświadomości oraz nawiązywaniu relacji. Nabywamy umiejętności rozwiązywania konfliktów, przyjmowania porażki, dawania wsparcia innym i wiele innych.
Obecnie w Centrum HarmonJa można skorzystać z treningu TUS w 3 grupach stacjonarnych:
Dla osób nie będących pacjentami Centrum HarmonJa zapraszamy na wstępną konsultację psychologiczną kwalifikującą do treningu, podczas której zostanie przeprowadzony wywiad kliniczny oraz przygotowane zostaną zalecenia dalszego postępowania.
Zapraszamy do zapisów na listę oczekujących. Prosimy o kontakt z rejestracją lub wypełnienie formularza:
Sprawdź informacje o aktualnych treningach

CO WŁAŚCIWIE MOŻNA ZYSKAĆ Z UDZIAŁU W TUS'ACH?

Korzyści z udziału w treningu umiejętności społecznych są liczne i wpływają na różne aspekty naszego życia. Oto bardziej szczegółowe korzyści, jakie mogą przynieść treningi umiejętności społecznych dla dzieci i dorosłych.
Korzyści dla dzieci i młodzieży:

Nauka komunikacji interpersonalnej

trening umiejętności społecznych pomaga młodej osobie nauczyć się zdrowej komunikacji z rówieśnikami oraz dorosłymi. Umiejętność słuchania i wyrażania swoich potrzeb pozwala czuć się swobodniej w relacjach z innymi. Dziecko, które ma umiejętności społeczne radzi sobie lepiej ze stresem w takich sytuacjach, jak np. zadawanie pytań na lekcjach czy odpytywanie przez nauczyciela. To daje mu lepsze warunki do tego, by mieć lepszą koncentrację, lepiej rozumieć materiał i osiągać lepsze stopnie.

Poprawa samoakceptacji i pewności siebie

dziecko pozna swoje mocne strony i nauczy się je doceniać, a to ważne, by budować w sobie stabilne poczucie wartości. Akceptacja siebie umożliwia nawiązywanie kontaktów z innymi bez lęku przed oceną i z większą pewnością siebie. To może ułatwić młodej osobie przechodzenie przez różne trudne sytuacje w szkole, takie jak krytyka, hejt, presja. Młoda osoba, która zna swoje mocne strony i swoje potrzeby, potrafi lepiej je wyrażać, zyskuje także szacunek wśród swoich kolegów i koleżanek.

Nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

w treningu grupowym dziecko będzie poznawać sposoby radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Przećwiczy zachowania w sytuacjach krytyki, odrzucenia i w konfliktach. Praktyka przygotuje go do samodzielnego radzenia sobie w różnych okolicznościach. Jednocześnie nauczy się, że bywają sytuacje, w których warto zwrócić się po wsparcie u osób dorosłych.

Poprawa relacji z rówieśnikami

dziecko, które potrafi słuchać i rozumie potrzeby innych zazwyczaj lepiej też się komunikuje i buduje trwałe relacje. Nastolatek, który ma umiejętności społeczne, może być bardziej odporny na presję rówieśników, którzy mogą namawiać go do spożywania narkotyków, alkoholu i innych ryzykownych zachowań.

Sytuacje życiowe, w których umiejętności społeczne mogą okazać się przydatne dla osoby dorosłej:

Rekrutacja i rozmowy kwalifikacyjne

umiejętności społeczne pozwalają na lepsze zrozumienie oczekiwań pracodawcy, skuteczniejsze przedstawienie swojego doświadczenia i umiejętności, a także na zadawanie pytań i zadbanie o własne interesy.

Praca zespołowa

umiejętności społeczne sprawdzają się w pracy grupowej i pozwalają na skuteczne realizowanie projektów, lepsze zrozumienie różnic indywidualnych oraz na łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów.

Konflikty z innymi ludźmi

osoby z rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi potrafią kontrolować swoje emocje, rozumieć punkt widzenia innych osób i efektywnie komunikować swoje potrzeby, dzięki czemu są w stanie rozwiązywać konflikty w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.

Przemoc i agresja

dzięki umiejętnościom społecznym można efektywniej reagować na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, np. odmawiać, uciekać, unikać ryzyka, ale również obronić siebie lub innych w sposób bezpieczny.

Sytuacje stresowe

umiejętności społeczne umożliwiają sprawne zarządzanie swoimi emocjami zwłaszcza w sytuacjach trudnych i stresujących. Wspierają także przemyślane podejmowanie decyzji i zwiększają poczucie kontroli nad sytuacją.

Nawiązywanie nowych znajomości i relacji

osoby z umiejętnościami interpersonalnymi potrafią aktywnie słuchać, zadawać pytania, okazywać zainteresowanie i empatię, co sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi.

Rozwój osobisty

rozwijanie umiejętności społecznych przekłada się na rozwijanie swojej osobowości oraz na lepsze zrozumienie swoich potrzeb i emocji. Większa świadomość siebie pomaga dokonywać lepszych wyborów i realizować swoje pasje. A także wpływa pozytywnie na pewność siebie i lepsze samopoczucie.

Psychoterapia indywidualna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Obecna grupa:

Zapraszamy do zapisów na listę oczekujących. Prosimy o kontakt z rejestracją lub wypełnienie formularza:

Sprawdź informacje o aktualnych treningach:

Psychoterapia par

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Psychoterapia rodzin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.