info@harmonja.pl

pn-pt 8.00-18.00

+48 508 550 660

OFERTA

Psychoterapia

Rzetelna diagnoza to podstawa skutecznego leczenia.

W Centrum HarmonJa pracuje ponad 30 psychoterapeutów różnych nurtów (CBT, DBT, Gestalt, EMDR, terapia schematów, terapia integratywna), którzy oferują kompleksową pomoc psychoterapeutyczną. Nasi terapeuci udzielają pomocy dzieciom, młodzieży, dorosłym, parom oraz całym rodzinom. Aby proces terapeutyczny dawał jak najlepsze rezultaty psychoterapeuci ściśle współpracują z zespołem psychiatrycznym i diagnostycznym.

Oferujemy psychoterapię także w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

NA CZYM POLEGA PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia to proces terapeutyczny, który ma na celu pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi lub zachowawczymi. Celem psychoterapii jest zwykle zrozumienie przyczyn problemów emocjonalnych i nauczenie się nowych umiejętności, które pomogą radzić sobie z nimi. Terapeuta może pomóc pacjentowi w identyfikowaniu myśli, uczuć i zachowań, które prowadzą do problemów i wprowadzaniu zmian w sposobie myślenia lub reagowania na różne sytuacje.
Psychoterapia może być stosowana w leczeniu wielu różnych problemów psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia osobowości, uzależnienia, problemy związane z przewlekłymi chorobami fizycznymi, problemy rodzinne, trudności w relacjach interpersonalnych i wiele innych.

RODZAJE PSYCHOTERAPII:

JAKĄ FORMĘ PSYCHOTERAPII WYBRAĆ?

Istnieje wiele nurtów, czyli rodzajów psychoterapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna, terapia systemowa, terapia schematu i wiele innych. Każda z nich ma swoje unikalne cechy i techniki, które są dostosowane do potrzeb i celów pacjenta. Warto wybrać się najpierw na konsultację psychologiczną, podczas której psycholog może zalecić formę terapii, którą uważa za odpowiednią do problemów pacjenta.
W Centrum HarmonJa pracują certyfikowani psychoterapeuci poznawczo-behawioralni (CBT, cognitive-behavioral therapy) oraz psychoterapeuci w trakcie specjalizacji CBT. Terapia poznawczo-behawioralna to terapia o wysokiej, udowodnionej w badaniach skuteczności dla większości zaburzeń psychicznych.
Część zespołu specjalizuje się także w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT, dialectical-behavior therapy), uczestniczy w szkoleniach zagranicznych lub w dostępnych w Polsce formach samokształcenia.
Terapia DBT skuteczna jest dla osób z zaburzeniami regulacji emocji, przewlekłymi kryzysami samobójczymi, samookaleczeniami, przeznaczona jest przede wszystkim dla osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza (BPD, borderline).
W ostatnim czasie ofertę psychoterapii rozszerzyliśmy także o terapię EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, „terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych”). Jest to terapia przeznaczona dla osób, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne, PTSD, a także doświadczają zaburzeń o podłożu lękowym, wynikających z trudnych doświadczeń.
Podczas psychoterapii nie wahaj się zapytać terapeuty, w jakim nurcie pracuje, jakie studia ukończył, czy posiada certyfikat lub jest w trakcie certyfikacji.

JAK WYGLĄDA SESJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA?

Sesja psychoterapeutyczna może wyglądać różnie w zależności od stylu pracy terapeuty oraz potrzeb i preferencji pacjenta. Jednak zazwyczaj sesja trwa od 45 do 60 minut i odbywa się regularnie, zwykle raz lub dwa razy w tygodniu.
Podczas sesji psychoterapeutycznej terapeuta stara się stworzyć atmosferę zaufania i akceptacji, aby pacjent czuł się swobodnie w rozmowie o swoich problemach. Terapeuta słucha uważnie, zadaje pytania, odnosi się do emocji i uczuć pacjenta, aby pomóc mu zrozumieć swoje problemy i wypracować nowe sposoby radzenia sobie z nimi.
Terapeuta może wykorzystywać różne techniki i metody, takie jak rozmowy, ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacje, pracę z obrazami czy techniki poznawcze i behawioralne.
Sesja psychoterapeutyczna jest poufna i chroniona tajemnicą. Terapeuta może omawiać z pacjentem strategie i cele terapii oraz rekomendować zadania do wykonania poza sesją, aby pomóc w osiągnięciu postawionych celów.
Każda sesja psychoterapeutyczna jest unikalna i dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a proces terapii jest zwykle stopniowy i wymaga czasu i cierpliwości ze strony pacjenta i terapeuty.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Każde dziecko i młodzież, tak jak każdy dorosły, może potrzebować wsparcia, porady i pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
Obecnie młodzież jest narażona na wiele wyzwań, takich jak:
To wszystko może prowadzić do niepokoju, lęku, depresji, zachowań autodestrukcyjnych (uzależnień, samookaleczeń), a nawet myśli samobójczych.
Psychoterapia oferuje dzieciom i młodzieży bezpieczne i poufne miejsce, w którym mogą dzielić się swoimi emocjami, myślami i obawami. Terapeuta może pomóc im w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, zrozumieniu własnych uczuć i potrzeb, a także wzmocnieniu swojej samooceny i umiejętności interpersonalnych.
W zależności od okoliczności i potrzeb, proces psychoterapeutyczny może objąć również całą rodzinę. Terapeuta może pomóc rodzinie w znalezieniu zdrowych sposobów na wyrażanie emocji i potrzeb, jak również w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą powodować konflikty i napięcia w rodzinie.
Terapia rodzinna może pomóc w zrozumieniu siebie nawzajem i wzmocnieniu więzi między rodzicami a dzieckiem lub nastolatkiem. Dzięki temu, wszyscy mogą nauczyć się efektywniejszej komunikacji i zrozumieć potrzeby i oczekiwania każdego członka rodziny.

Jednak decyzja o uczestnictwie całej rodziny w psychoterapii powinna być podjęta indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji i potrzeb każdego członka rodziny.

Psychoterapia indywidualna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Psychoterapia par

Związki międzyludzkie są złożone i wymagają zaangażowania, komunikacji, pracy i czasu. Niezależnie od tego, jak bardzo kochasz swojego partnera lub partnerkę, mogą pojawić się trudności, które należy rozwiązać, aby relacja mogła się rozwijać i kwitnąć.
Niektóre z najczęstszych problemów w związkach to:
Te problemy mogą prowadzić do napięć, frustracji, a nawet do rozpadu związku. Dlatego ważne jest, aby je zauważać i pracować nad ich rozwiązaniem.
W trakcie terapii par, terapeuta pomoże wam odkryć źródła problemów i nauczy was skutecznych sposobów na radzenie sobie z trudnościami. Będzie również pomagał wam zrozumieć siebie nawzajem i poprawić komunikację, co pozwoli na budowanie silniejszych więzi.
Jest ważne, aby pamiętać, że terapia par jest nie tylko dla par, które mają problemy. Może być również stosowana jako narzędzie prewencyjne, aby pomóc w zwiększeniu zaangażowania i komunikacji między sobą, a także wzmocnić już silną relację.
Zapraszamy do umówienia konsultacji, podczas której w bezpiecznej i poufnej atmosferze porozmawiacie o swoich potrzebach, uczuciach i problemach.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzinna to jedna z form terapii, która pozwala na przepracowanie trudnych sytuacji i problemów, z którymi boryka się cała rodzina. Skupia się na rozumieniu wzajemnych związków między członkami rodziny, pomaga w zrozumieniu problemów i napięć oraz uczy, jak skutecznie radzić sobie z konfliktami.
W Centrum HarmonJa oferujemy systemową terapię rodzinną. Terapia rodzin w nurcie systemowym zakłada, że każda rodzina tworzy swoisty system, który wpływa na zachowania i relacje między jej członkami. Terapeuta systemowy pomaga członkom rodziny w zrozumieniu wzajemnych zależności między nimi i pomaga wprowadzić pozytywne zmiany w całym systemie rodzinnym. Celem oddziaływań jest poprawa relacji między członkami rodziny i zwiększenie ich poczucia zrozumienia i wzajemnego wsparcia.
Przykładowa problematyka, w której może pomóc terapia rodzinna:
W psychoterapii rodzinnej uczestniczą zarówno rodzice, jak i dzieci, a także inne osoby z rodziny, które chcą poprawić jakość swojego życia i związków.