info@harmonja.pl

pn-pt 8.00-18.00

+48 508 550 660

Sylwia Bobińska

Psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz dialektyczno-behawioralnym, liderem programu Family Connections™. Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje o studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku , Klinice Psychiatrii Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. 

W przeszłości byłam związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, gdzie pracowałam jako asystent rodziny i pracownik socjalny oraz w Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Resocjalizacyjnym Prometeusz, pełniąc funkcję koordynatora Domu Wspomaganego dla kobiet znajdujących się w kryzysie bezdomności, samotnie wychowujących dzieci.

Pracuję głównie z pacjentami z trudnościami w zakresie:

  • regulacji emocji, 
  • zaburzenia nastroju, 
  • zaburzenia lękowe (uogólnione zaburzenia lękowe, fobia społeczna, fobie specyficzne) 
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. 

W swojej pracy opieram się na metodach psychoterapii opartych na dowodach naukowych: Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) oraz terapii wywodzących się z tego nurtu takich jak: Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) czy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Metody pracy dopasowuję do indywidualnych problemów pacjenta po wcześniejszej diagnozie i ustaleniu planu terapeutycznego. 

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektycznej i Behawioralnej (PTDBT) oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP).

W Centrum HarmonJa prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych, jak również grupy umiejętności DBT-A dla młodzieży oraz DBT dla osób dorosłych. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.