info@harmonja.pl

pn-pt 8.00-18.00

+48 508 550 660

Olga Plenikowska

Psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem w trakcie studiów podyplomowych w warszawskiej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej Centrum CBT Edu. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w pracy z dziećmi i młodzieżą – w przedszkolu dla dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju, placówce pieczy zastępczej, w projektach wolontaryjnych. Pracowałam także na oddziale młodzieżowym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Bilikiewicza w Gdańsku, gdzie zajmowałam się diagnozą i wsparciem psychoterapeutycznym młodzieży w kryzysach psychicznych, a także konsultacją rodzin. W gdańskiej fundacji FOSA, zajmującej się wsparciem osób chorujących psychicznie i ich rodzin, byłam konsultantką psychologiczną i psychoterapeutką.

W swojej pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję techniki poznawcze i behawioralne. W pracy, jak i w życiu, staram się postępować zgodnie z założeniami terapii dialektyczno-behawioralnej; szkolę się w tym nurcie psychoterapeutycznym. Jestem także liderką treningu Family Connections™, skierowanego do bliskich osób doświadczających dysregulacji emocjonalnej oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Staram się stale rozwijać umiejętności zawodowe, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach oraz poddając swoją pracę regularnej superwizji.

W Centrum HarmonJa pracuję z młodzieżą i dorosłymi doświadczającymi kryzysów psychicznych oraz dysregulacji emocjonalnej, przejawiającej się pod postacią zwykle rozpoznawaną jako zaburzenia depresyjne, lękowe czy zaburzenia osobowości.