info@harmonja.pl

pn-pt 8.00-18.00

+48 508 550 660

Maria Jakubowska

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim, certyfikowaną terapeutką metody kognitywnej Instrumental Enrichment oraz Trenerką Umiejętności Społecznych.

Specjalizuję się w pomocy dzieciom, które mierzą się z wyzwaniami o charakterze edukacyjno – społecznym. Pracuję metodami, które oferują małemu pacjentowi świetne rezultaty, ale przede wszystkim bazują na wzajemnym zaufaniu, serdecznej atmosferze i nieustannym wsparciu.

Obszar trudności, którymi się zajmuję:
– dysleksja,
– dyskalkulia,
– obniżona sprawność intelektualna,
– nieharmonijny rozwój,
– zaburzone umiejętności społeczne
– rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci z ASD oraz Aspergerem
– wspomaganie przezwyciężania lęku, nieśmiałości.
– nadpobudliwość

Pracuję z dziećmi od 7. roku życia.

Metody pracy
Instrumental Enrichment – metoda rozwijająca potencjał poznawczy dzieci z trudnościami, polegająca na wyrabianiu nawyku myślenia, szukaniu alternatywnych rozwiązań oraz mediacji procesu nauczania.

Trening Umiejętności Społecznych – metoda rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne tj.: nieśmiałość, lęk, agresja, radzenie sobie ze stresem, samoregulacja emocji, konstruktywne wyrażanie emocji, nawiązywanie zdrowych relacji, znajomość norm społecznych, cierpliwość.