info@harmonja.pl

pn-pt 8.00-18.00

+48 508 550 660

Emilia Czartoryska

Psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Jestem magistrem psychologii (Uniwersytet Gdański). Ukończyłam program stażu zawodowego organizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni, w ramach którego odbyłam szkolenie dotyczące m.in. specyfiki interwencji kryzysowej i pracy z osobami, które doznały przemocy. 

Doświadczenie w pracy zdobywałam również w Pracowni Diagnozy i Terapii Dziecka, gdzie prowadziłam zajęcia psychoterapeutyczne oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pracując w zespole psychologicznym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, poszerzając kompetencje przez udział w szkoleniach z zakresu psychoterapii.

Szkolę się w zakresie terapii Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie. Ukończyłam też szkolenie z zakresu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT). Pracuję głównie z osobami z zaburzeniami osobowości (przede wszystkim z osobami cierpiącymi na zaburzenie osobowości borderline) i nastroju (między innymi depresja) oraz takimi, które doświadczają trudności w regulacji emocji. Prowadzę trening umiejętności (TU) oraz warsztaty grupowe.

W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajduje się także m. in. praca z osobami, które doświadczają trudności w związku z obniżoną samooceną, jakością związków, w tym na przykład: mają poczucie nadmiernego obowiązku w relacjach z innymi, boją się bliskości, chcą nauczyć się jak konstruktywnie stawiać granice. W swojej pracy wykorzystuję też elementy pracy z ciałem, takie jak ruch, eksperymenty związane z poszerzaniem swojej świadomości cielesnej, pracę z oddechem.

Szczególnie ważne jest dla mnie całościowe, holistyczne podejście do osoby, z którą pracuję i uwzględnienie dążenia do akceptacji różnych swoich stron (ponieważ uważam, że z dopiero z głębokiej akceptacji może płynąć zmiana) w oparciu o autentyczną relację w gabinecie.

W Centrum HarmonJa prowadzę psychoterapię, trening umiejętności (TU), a także zajmuję się konsultacjami młodzieży i osób dorosłych.