info@harmonja.pl

pn-pt 8.00-18.00

+48 508 550 660

Anna Maria Maniewska

Psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji w całościowej, czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) w SWPS w Sopocie. W 2016 roku obroniłam tytuł magistra psychologii ze specjalnością neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychotraumatologii na UG, a także szkolenia I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w Poradni Zdrowia Psychicznego, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży „Młodzieżowy Port”, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Gdańsku. Odbyłam również dwuletni staż w Centrum Interwencji Kryzysowej FDN, pracując z osobami doznającymi przemocy, w kryzysach emocjonalnych, stanach presuicydalnych oraz żałobie.

Od sześciu lat jestem związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym, gdzie pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną, a także prowadzę konsultacje psychologiczne oraz grupę wsparcia dla rodziców osób z autyzmem. Od pięciu lat pracuję również jako terapeutka w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku, gdzie dodatkowo prowadzę diagnozy osób dorosłych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Obecnie szkolę się w nurcie terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT).

W pracy terapeutycznej stosuję metody oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT), wspieram pacjentów w procesie leczenia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i osobowości, a także w trudnościach adaptacyjnych związanych z nadmiernym stresem czy kryzysami życiowymi.

Swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaję superwizji.

W Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa prowadzę terapię młodzieży oraz osób dorosłych.