info@harmonja.pl

pn-pt 8.00-18.00

+48 508 550 660

OFERTA

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT)

Rzetelna diagnoza to podstawa skutecznego leczenia.

W Centrum HarmonJa specjalizujemy się w dialektycznej terapii behawioralnej (DBT, dialectical-behavior therapy). Terapia DBT jest skuteczna dla osób z zaburzeniami regulacji emocji, przewlekłymi kryzysami samobójczymi, samookaleczeniami, przeznaczona jest przede wszystkim dla osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza (borderline).
Dialektyczna terapia behawioralna (DBT) jest nurtem terapeutycznym, który łączy składniki terapii behawioralnej, poznawczej oraz wykorzystuje elementy mindfulness. Została opracowana przez dr. Marshę M. Linehan w celu skutecznego leczenia osób z zaburzeniem osobowości borderline, które miały trudności w regulacji emocji, kontrolowaniu impulsów oraz w utrzymaniu stabilnych relacji.

Głównym założeniem DBT jest zaakceptowanie jednostki takiej, jaka jest, jednocześnie dążąc do zmiany niezdrowych wzorców zachowań.

"D" oznacza dialektykę.

Łączy strategię akceptacji pacjenta takim, jakim jest i strategię zmiany jego zachowania. Możemy zaobserwować, że zbyt duże skupienie na zmianie powoduje, że klienci czują się niezrozumiani, a ich cierpienie jest unieważniane. Praca z osobami o wysokiej wrażliwości emocjonalnej wymaga uważnego zwrócenia uwagi na równowagę między akceptacją a zmianą.

„B” oznacza „behawioralny”

Zmiana myślenia i zachowania jest jednym z celów oddziaływań i łączy się ściśle z nauką nowych umiejętności, które pomogą pacjentom zredukować destrukcyjne nawyki, które utrzymują ich w stanie cierpienia. Terapia jest nakierowana na zachowania wg określonej hierarchii ważności, skupiając się na tych zachowaniach, które w najwyższym stopniu zagrażają życiu i obniżają jego jakość.

"T" czyli terapia oparta na dowodach.

Terapia DBT jako terapia dedykowana BPD była przedmiotem największej ilości badań naukowych. Przeprowadzono i opublikowano ponad 20 badań naukowych, które spełniają tzw. złoty standard badań (randomizowane kontrolowane badania kliniczne). Wykazano, iż DBT redukuje samookaleczenia, skrajne emocje, ilość dni hospitalizacji, jak też zwiększa społeczne przystosowanie. (Linehan i in., „Archives of General Psychiatry”, 1993)

TERAPIA DBT SKŁADA SIE Z CZTERECH KOMPONENTÓW, W TYM:

Indywidualna terapia

podczas sesji indywidualnych terapeuta i pacjent wspólnie pracują nad rozwiązywaniem konkretnych problemów, rozwijaniem umiejętności radzenia sobie z emocjami i rozwiązywaniem trudności życiowych.

Grupowy trening umiejętności DBT

w ramach spotkań pacjenci uczą się umiejętności takich jak: umiejętności interpersonalne, umiejętności związane z regulacją emocji, umiejętności związane z tolerancją dolegliwości psychicznych, umiejętności uważności na doświadczanie rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej.

Coaching telefoniczny

pacjenci mają możliwość skonsultowania się z terapeutą w trudnych sytuacjach między sesjami terapeutycznymi.

Zespół konsultacyjny DBT dla terapeutów

regularne konsultacje zespołowe są niezbędne, aby pomóc terapeutom monitorować ich skuteczność w leczeniu pacjentów, rozwijać i podnosić swoje umiejętności oraz podtrzymywać motywację do pracy z klientami wysokiego ryzyka, trudnymi do leczenia.

Jest to podejście różniące się od innych nurtów psychoterapii, które składają się zazwyczaj z jednego trybu lub aspektu leczenia, takich jak terapia indywidualna.
DBT jest skutecznym narzędziem terapeutycznym nie tylko w przypadku zaburzenia osobowości borderline, ale także w leczeniu innych problemów, takich jak:
Dzięki swojej efektywności i holistycznemu podejściu, DBT ma duże znaczenie w obszarze terapii behawioralnej i przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów, na tyle by uznali, że ich życie jest warte przeżycia.
Założyciele Centrum HarmonJa, Magdalena Skuza i Jacek Stasiuk, szkolą się z terapii DBT w organizacji Behavioral Tech, z siedzibą w Seattle, USA, powołaną przez dr. Marshę Linehan. Magdalena Skuza i Jacek Stasiuk należą do osób, które wprowadziły dialektyczną terapię behawioralną do Polski oraz są osobami, które założyły Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno Behawioralnej (PTDBT), i w którym aktywnie działają. Ponadto Magdalena Skuza jest częścią międzynarodowej inicjatywy „Global Alliance for Prevention and Early Intervention for BPD” (GAP). To inicjatywa, która ma na celu promowanie wczesnego wykrywania i szybkiej interwencji w przypadku zaburzeń osobowości typu borderline w systemie opieki zdrowotnej, edukacji, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości i innych odpowiednich systemów.

”B” oznacza ”behawioralny”.

Zmiana myślenia i zachowania jest jednym z celów oddziaływań i łączy się ściśle z nauką nowych umiejętności, które pomogą pacjentom zredukować destrukcyjne nawyki, które utrzymują ich w stanie cierpienia. Terapia jest nakierowana na zachowania wg określonej hierarchii ważności, skupiając się na tych zachowaniach, które w najwyższym stopniu zagrażają życiu i obniżają jego jakość.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzinna to jedna z form terapii, która pozwala na przepracowanie trudnych sytuacji i problemów, z którymi boryka się cała rodzina. Skupia się na rozumieniu wzajemnych związków między członkami rodziny, pomaga w zrozumieniu problemów i napięć oraz uczy, jak skutecznie radzić sobie z konfliktami.
W Centrum HarmonJa oferujemy systemową terapię rodzinną. Terapia rodzin w nurcie systemowym zakłada, że każda rodzina tworzy swoisty system, który wpływa na zachowania i relacje między jej członkami. Terapeuta systemowy pomaga członkom rodziny w zrozumieniu wzajemnych zależności między nimi i pomaga wprowadzić pozytywne zmiany w całym systemie rodzinnym. Celem oddziaływań jest poprawa relacji między członkami rodziny i zwiększenie ich poczucia zrozumienia i wzajemnego wsparcia.
Przykładowa problematyka, w której może pomóc terapia rodzinna:
W psychoterapii rodzinnej uczestniczą zarówno rodzice, jak i dzieci, a także inne osoby z rodziny, które chcą poprawić jakość swojego życia i związków.