info@harmonja.pl

pn-pt 8.00-18.00

+48 508 550 660

Informacje

Badania Kliniczne

Centrum HarmonJa jako placówka medyczna wprowadza programy badań klinicznych, z których mogą skorzystać pacjenci

Badania kliniczne przyczyniają się do poprawy skuteczności i bezpieczeństwa schematów diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych przez lekarzy w codziennej praktyce medycznej, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju wiedzy, nauki oraz praktyki lekarskiej. Prowadzenie badan wpływa na poszerzenie wiedzy medycznej lekarzy i bardziej efektywną praktykę kliniczną, ich wynikami są również uwzględniane w podejmowaniu decyzji dotyczących refundacji leków z budżetu państwa.

Centrum HarmonJa jako placówka medyczna wprowadza programy badań klinicznych, z których mogą skorzystać pacjenci.

Jakie są korzyści z udziału w badaniach klinicznych pacjentów?

Dotychczas braliśmy udział w badaniach klinicznych:

Silexan (Ws@1265)

Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane lekiem referencyjnym i placebo, randomizowane badanie w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa Silexanu (WS@1265) u pacjentów z epizodem depresyjnym o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

Badania, w których aktualnie
bierzemy udział:

Pacjent w badaniach klinicznych:

Wszystkie niezbędne informacje na temat badań klinicznych, czym są i w jakim celu się je wykonuje, jak wygląda ścieżka substancji badanej przed oficjalnym zarejestrowaniem na rynku jako lek, jakie są prawa i obowiązki uczestnika badań klinicznych oraz kto czuwa nad bezpieczeństwem innowacyjnych terapii, można znaleźć w folderze informacyjnym: